عقد قرارداد سرمایه گذاری فولاد ارفع

 شرکت آهن و فولاد ارفع در راستای راهبرد ورود به صنایع بالا دستی و همچنین تامین مواد اولیه، اقدام به عقد قرارداد سرمایه گذاری کرد.

عقد قرارداد سرمایه گذاری فولاد ارفع

به گزارش فولاد 24 به نقل از فولاد ارفع؛ شرکت آهن و فولاد ارفع در راستای راهبرد ورود به صنایع بالا دستی و همچنین تامین مواد اولیه، اقدام به عقد قرارداد سرمایه گذاری در تاریخ 1402/07/06 در قالب مشارکت در اکتشاف تکمیلی و بهره برداری در محدوده C1b1p8 موسوم به محدوده اکتشافی درانجیر با مساحت 121 کیلومتر مربع نموده است.

قرارداد سرمایه گذاری فولاد ارفع

×