چت

افزایش 10% حد نصاب صندوق سرمایه گذاری

حد نصاب 10 درصد افزایش یافت؛ به گزارش فولاد 24، مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ابلاغیه‌ای حد نصاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری را اصلاح کرد. بر این اساس حد نصاب صندوق‌ها که پیش از این 40 درصد بود با افزایش 10 درصدی به 50 درصد از کل دارایی‌های صندوق رسید.

افزایش 10% حد نصاب صندوق سرمایه گذاری

به گزارش فولاد 24، مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ابلاغیه‌ای حد نصاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری را اصلاح کرد. بر این اساس حد نصاب صندوق‌ها که پیش از این 40 درصد بود با افزایش 10 درصدی به 50 درصد از کل دارایی‌های صندوق رسید.

مطابق بند (1) صورت جلسه هییت مدیره این سازمان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه (25/11/1402)، مجاز به سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی حداکثر به میزان 50 درصد از کل دارایی‌های صندوق هستند.

مطابق بند (7) نیز، سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در «اوراق بهادار با درآمد ثابت» که بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ایران بانی یا ناشر آن اوراق هستند، به عنوان سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی محسوب شده و در حد نصاب سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی بانک بانی یا ناشر اوراق لحاظ می‌شود.

 

دیدگاه ها
×