گزارش هفتگی بازارهای فولادی جهان

گزارش هفتگی (هفته 18 سال 2019) بازارهای فولادی جهان را در ادامه می خوانیم.

گزارش هفتگی بازارهای فولادی جهان

سنگ آهن

هفته گذشته در بازار واردات چین قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد از حدود 93 دلار به 94.6 دلار هر تن خشک سی اف آر رسید. پایین آمدن موجودی بنادر و رشد تقاضا به بهبود قیمت کمک کرد. عرضه نیز هنوز تحت فشار است. البته با توجه به این که اواخر هفته چینی ها به تعطیلات رسمی روز جهانی کارگر رفتند فعالیت زیادی در بازار دیده نشد. هفته گذشته موسسه اعتبارسنجی فیچ میانگین قیمت سنگ آهن در سال 2019 را حدود 75 دلار پیش بینی کرد و اظهار داشت نیمه دوم سال روند نزولی قیمت جدی می شود.

از طرفی بنا بر گزارش یومتال، در بازار سنگ آهن صادراتی ایران قیمت ها نزولی بود و آخرین قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص 61 درصد از 58 دلار به 56.4 دلار و سنگ آهن هماتیت صادراتی خلوص 61 درصد ایران نیز از 56.4 دلار به 54.8 دلار هر تن فوب کاهش یافت.

قراضه

هفته گذشته متوسط قیمت قراضه سنگین 20-80 وارداتی در ترکیه 5 دلار افت داشته 304 دلار هر تن سی اف آر شد. در کل فعالیت بازار ناچیز بود و خریداران به دنبال تخفیف بیشتر بودند. درخواست های خرید به کمتر از 300 دلار هم رسید. قراضه آ3 روسیه نیز در ترکیه حدود 291 دلار هر تن سی اف آر بود که حدود 2 دلار افت داشت.

قراضه سنگین کلاس 2 صادراتی ژاپن 285 دلار هر تن فوب و نسبتا در ثبات بود. در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده 302 دلار هر لانگ تن و در ثبات بود.

بیلت

اغلب روزهای هفته قبل بازار بیلت سی آی اس در تعطیلات عید پاک و روز جهانی کارگر بود از این رو فعالیت زیادی رویت نشد. قیمت ها نسبتا ثابت مانده ولی روند نزولی قراضه در ترکیه می تواند بازار بیلت را نیز نزولی کند. پیشنهاد قیمت مشخصی در بازار نبود ولی قیمت ها بین 420 تا 425 دلار هر تن فوب دریای سیاه ثبت شد. در جنوب شرق آسیا بیلت سی آی اس 460 تا 470 دلار هر تن سی اف آر و در ثبات بود. در ترکیه بیلت وارداتی 430 تا 435 دلار هر تن سی اف آر بود و اخیرا نزولی بوده است. بیلت در بازار داخلی ترکیه 440 تا 450 دلار هر تن بود و تقاضا ناچیز، قیمت هم نسبت به هفته قبل تا 10 دلار افت داشت. قیمت پیشنهادی صادراتی ترکیه نیز 430 دلار هر تن فوب بود.

در چین بازار بیلت در ثبات نسبی بود و 529 دلار هر تن درب کارخانه شنیده شد. بیلت صادراتی نیز 478 دلار هر تن فوب و بدون تغیر ماند. با توجه به وضعیت فعلی میزان معاملات در بازار فولاد ساختمانی در چین، حجم معاملات کمتر شده در حالی که ظرفیت تولید بالا مانده است و تقاضا در ماه می احتمالا افت بیشتری خواهد داشت. از این رو تحلیل گران احتمال افت قیمت فولاد را در چین در ماه جاری زیاد می دانند.

مقاطع

هفته گذشته میلگرد صادراتی ترکیه 480 تا 485 دلار هر تن فوب و در رکود بود. با افت ارزش لیر در ترکیه قیمت میلگرد داخلی تا 9 دلار بالا رفت و تا 569 دلار هر تن درب کارخانه شنیده شد چرا که کارخانه ها مواد اولیه خود را اغلب دلاری خریداری می کنند. در بازار سی آی اس میلگرد صادراتی حمل ژوئن از 465 تا 480 دلار دو هفته قبل به 465 تا 475 دلار هر تن فوب رسید. بازار منتظر فعالیت هفته پیش روست تا روند آن روشن تر شود.

آخرین متوسط قیمت میلگرد صادراتی چین حدود 540 دلار هر تن فوب ثبت شده که در ثبات بوده ولی خریدار خوبی ندارد .چینی ها باید قیمت ها را پایین تر بیاورند تا بتوانند با محصول ترکیه رقابت کنند. در بازار داخلی اروپا میلگرد در 525 یورو هر تن درب کارخانه ثبات داشت. در بازار امریکا نیز میلگرد 10 دلار افت داشته 685 دلار هر شورت تن درب کارخانه شد.

ورق

هفته گذشته قیمت ورق گرم در بازار چین 7 دلار بالا رفته 601 تا 603 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار صادرات نیز ورق گرم 3 دلار رشد داشته 529 دلار هر تن فوب شد. البته اغلب روزهای هفته بازار در تعطیلات بود باید دید روزهای آتی روند بازار چین چطور خواهد شد. در کل تقاضا در بازار داخلی چین کم است و موجودی انبارها رو به افزایش می باشد از این رو فولادسازان چینی سعی خواهند نمود با کاهش قیمت تمایل به خرید را در بازار صادرات افزایش دهند. اخیرا در جنوب شرق آسیا ورق گرم چین در 525 تا 530 دلار هر تن فوب معامله شده است.

در ترکیه آخرین قیمت پیشنهادی کارخانه ها برای ورق گرم در بازار داخلی 510 تا 520 دلار هر تن درب کارخانه و در ثبات نسبی بود البته خریدارها در 500 دلار درخواست خرید دادند. ورق گرم وارداتی به ترکیه نیز 480 تا 500 دلار هر تن سی اف آر بود در حالی که دو هفته قبل تا 20 دلار بالاتر بود. ورق گرم صادراتی سی آی اس تا 8 دلار افت قیمت هفتگی داشته 475 دلار هر تن فوب ثبت شد. در بازار داخلی امریکا ورق گرم از 670 دلار به 652 دلار هر شورت تن درب کارخانه رسید. در بازار داخلی اروپا نیز ورق گرم با کمتر از 10 یورو افت 483 یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد.

منبع:فولادایران

×