گزارش آخرین تحولات بازار فولاد مرتبط با ایران

از نیمه ماه مبارک رمضان عبور کردیم و همانطوریکه دیده میشود؛ بازار داخلی در حداقل فعالیت ممکن بر برده و تقریبا خاموش است.

 گزارش آخرین تحولات بازار فولاد مرتبط با ایران

خبرهای فولادی؛ چه داخلی و چه خارجی مرتبط با ایران به حداقل ممکن تقلیل پیدا کرده، بطوریکه این روزها کمتر از تحولات این حوزه خبر میشنویم .

اکثر خبرگزاری های برون مرزی، هنوز هم که هنوز است، پس از گذشت دو هفته از اعلام تحریم های صنایع فلزی ایران توسط آمریکا؛ همچنان و بیشتر حول و حوش خبر تحریم صنایع فلزی ایران مانور اطلاعاتی میدهند؛ بطوریکه این موضوع خبرهای دیگر مرتبط با این حوزه را فعلا در حاشیه قرار داده است.

مهمترین خبر برون مرزی که اخیرا شنیده شد و برای بازار ایران تاثیر گذار بود، موضوع نصف شدن تعرفه وارداتی فولاد ترکیه به آمریکا و متعاقب آن خارج شدن ترکیه از بازارهای هدف ایران و تامین کنندگان منطقه CIS و گرایش به سمت بازار امریکا بود که باعث شد تا با کمک روند افزایشی که در حوزه سنگ آهن به وجود آمده است؛ بازارهای هدف صادراتی ایران و رقبای آن کمی بهبود پیدا کند، بطوریکه آخرین نرخ صادراتی شمش CIS حدود ۴۳۳ دلار/تن فوب گزارش شده که افزایش ۱۸ دلاری نسبت به نرخ کف آن در چند روز گذشته را نشان میدهد. البته افزایش قیمت شمش صادراتی ایران متاسفانه تحت فشار تحریم ها و سوء استفاده خریداران از شرایط به وجود امده، کمتر از این مقدار تحت تاثیر قرار گرفته، بطوریکه افزایش قیمت تنها در حد ۵ دلار حداکثر تا سقف ۳۹۰ دلار/تن فوب گزارش شده است.

از جمله مهمترین متغیرهای تاثیر گذار برای چشم انداز بازار داخلی ایران بر اساس دستورالعمل ها دو مولفه نرخ دلار نیمایی و نرخهای صادراتی CIS بوده است که این روزها هر دوی این مولفه ها افزایش را نشان میدهد، بطوریکه با در نظر گرفتن دلار نیمایی تقریبا ۱۱ هزار تومانی و شمش ۴۳۳ دلاری CIS به نرخ حدود ۴۷۶۰ تومان/کیلو معادل خواهیم رسید که با محاسبه ۹۰ درصدی آن به نرخ حدودا ۴۲۸۰ تومانی میرسیم که البته آخرین معاملات شمش در بورس کالا کمتر از این رقم بوده است و لذا فولادسازان داخلی در چشم انداز آتی این بازار، با توجه به مولفه های موجود بر اساس آخرین شیوه نامه تنظیم بازار داخلی فولاد و توافقات صورت گرفته با وزرات محترم صمت؛ در انتظار بهبود این بازار پس از اتمام ماه مبارک رمضان و بهبود تقاضا نشسته اند.

از طرفی فعلا علائم حیاتی تقاضای داخلی ضعیف و کم رمق دیده میشود، باید منتظر ماند و دید که آیا بهبود تقاضای داخلی مورد انتظار به واقعیت تبدیل خواهد شد و اینکه آیا بازار داخلی فولاد مورد اقبال نقدینگی واقع میگردد یا اینکه این انتظار تنها در حد یک سراب باقی خواهد ماند؛ چراکه خبر تحریم بازارهای صادراتی فولاد ایران توسط آمریکا، گرچه در عمل ممکن است تاثیر قابل توجهی نسبت به شرایط گذشته نداشته باشد اما انتشار همین خبر کافی بود تا عقب‌گردی قابل توجه برای سفته بازان و فروکش نمودن هیجانات موجود در بازار داخلی باشد، بطوریکه پس از انتشار این خبر شاهد افول تقاضای هیجانی و کاهش تدریجی و پلکانی سقف نرخ رقابتی بورس کالا بودیم . تا چه پیش آید.

منبع:گزارشگر فولاد

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید