کم کردن3 میلیون تن از ظرفیت مقاطع بزرگترین فولادساز جهان

کم کردن3 میلیون تن از ظرفیت مقاطع بزرگترین فولادساز جهان

بزرگترین فولادساز جهان یعنی آرسلورمیتال اعلام کرده که تولید مقاطع تخت فولادی را در اروپا تا 3 میلیون تن کاهش می دهد. این شرکت در اعلامیه خود همچنین گفته که تولید در کارخانه های Krakow واقع در لهستان و واحد Asturias در اسپانیا موقتا کاهش خواهد یافت.

این شرکت اعلام کرده در سال جاری میزان حمل دریایی در ایتالیا 6 میلیون تن کاهش خواهد یافت زیرا تصمیم دادرد تا بهینه سازی هایی در هزینه و کیفیت و حجم تولیدات انجام دهد. مدیر مالی آرسلورمیتال اروپا گفته که تصمیم درخصوص کاهش تولید فولاد در اروپا سخت بود و این اتفاق بر روی کارکنان تاثیرگذار خواهد بود./

دلیل عمده این وضعیت تضعیف تقاضا در اروپا و افزایش واردات عنوان می شود. هر چند که اقدام کمیته حفاظتی توسط کمیسیون اروپا تحمیل شده اما همچنان حجم واردات زیاد است. هزینه های بالای انرژی و افزایش هزینه های مقابله با کربن و گازهای گلخانه ای نیز عوامل دیگری در این تصمیم بوده است.

منبع:معدن نیوز