کاهش نرخ در بازار آهن

در معلاملات روز یکشنبه ۹ دی‌ماه جاری، شمش و مقاطع فولادی افت قیمت را در بازار غیر‌رسمی تجربه کردند.

کاهش نرخ در بازار آهن

در معلاملات روز یکشنبه ۹ دی‌ماه جاری، شمش و مقاطع فولادی افت قیمت را در بازار غیر‌رسمی تجربه کردند.

در این مدت، برخی از ذوبی‌ها شمش تولیدی خود را بدون تغییر نرخ عرضه کردند.

منبع:دنیای اقتصاد

دیدگاه ها