کاهش قیمت میلگرد و ورق در چین

میلگرد صادراتی چین این هفته با توجه به پایین ماندن سطح قیمت های داخلی، کاهش یافته است.

کاهش قیمت میلگرد و ورق در چین

قیمت پیشنهادی فعلی میلگرد صادراتی 575 دلار هر تن فوب می باشد در حالی که یک هفته قبل قیمت 575 تا 580 دلار هر تن فوب بود.

همچنین در بازار داخلی چین قیمت میلگرد اخیرا 21 دلار ارزان تر شده 643 تا 649 دلار هر تن درب کارخانه شده است.

افت قیمت ورق در چین

بازار ورق گرم صادراتی چین به روند نزولی خود ادامه داده است. کاهش معاملات در بازار داخلی قیمت ها را در سرپایینی نگه داشته است.

قیمت فعلی ورق گرم صادراتی این کشور 525 تا 530 دلار هر تن فوب می باشد در حالی که چند روز قبل قیمت 530 تا 535 دلار بود. همچنین در بازار داخلی چین اخیرا قیمت ورق گرم 19 دلار افت داشته 560 تا 564 دلار هر تن درب کارخانه می باشد.

منبع:فولاد ایران

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید