کاهش تولید جهانی فولاد در ماه نوامبر

آخرین آمار انجمن جهانی فولاد حاکی از آن است که تولید فولاد خام ۶۶ کشور تولید‌کننده فولاد که به این انجمن گزارش می‌دهند ۴ درصد در ماه نوامبر کاهش ماهانه داشته به 148/61 میلیون تن رسید.

کاهش تولید جهانی فولاد در ماه نوامبر

آخرین آمار انجمن جهانی فولاد حاکی از آن است که تولید فولاد خام ۶۶ کشور تولید‌کننده فولاد که به این انجمن گزارش می‌دهند ۴ درصد در ماه نوامبر کاهش ماهانه داشته به 148/61 میلیون تن رسید.

در مقایسه با نوامبر سال گذشته نیز تولید جهانی فولاد ۶ درصد افت داشته است. به گزارش فولاد ایران، همچنین در ۱۱ ماه گذشته از سال ۲۰۱۸ تولید جهانی فولاد ۵ درصد رشد داشته و 1/572 میلیارد تن ثبت شد.

منبع:فولادایران

دیدگاه ها