پایان جنگ تجاری آمریکا و چین نزدیک است

چین بسته پیشنهادی به آمریکا ارائه کرده که ترامپ ابراز رضایت از این بسته پیشنهادی کرده و این به معنای نزدیک بودن پایان تنش تجاری میان این دو ابر قدرت اقتصاد جهان است.

پایان جنگ تجاری آمریکا و چین نزدیک است

به گزارش فولاد24 و به نقل از کامودیتی، چین بسته پیشنهادی به آمریکا ارائه کرده که ترامپ از این بسته پیشنهادی ابراز رضایت داشته است؛ این به معنای نزدیک بودن پایان تنش تجاری میان این دو ابر قدرت اقتصاد جهان است.

بسته پیشنهادی چین به آمریکا شامل ۱۴۲ ردیف کالا می باشد که چینی ها قول همکاری را به ترامپ در این خصوص داده اند.

رئیس جمهور آمریکا خوشحال از بسته دریافتی، امروز گفت که از بسته رضایت دارد و ۴ یا ۵ آیتم دیگر بایستی به آن اضافه شود و احتمالا دیگر لزومی به اعمال تعرفه جدید نخواهد بود.

منبع:کامودیتی/چلان

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید