وزارت صمت با افزایش قیمت تایر موافقت کرد

با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت انواع تایرهای رادیال و بایاس به ترتیب 20 و 32 درصد افزایش یافت.

وزارت صمت با افزایش قیمت تایر موافقت کرد

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اعلام این خبر اظهار داشت: با گذشت نزدیک به 2 ماه از درخواست این انجمن مبنی بر افزایش 30 و 40 درصدی قیمت تایرهای رادیال و بایاس، در نهایت امروز وزارت صمت و سازمان حمایت پس از موافقت با در خواست انجمن تایر، مجوز افزایش 20 درصدی قیمت تایرهای رادیال و 32 درصدی قیمت تایرهای بایاس را صادر کرد.

محمد رضا گنجی با اشاره به اینکه این میزان افزایش قیمت به طور قطع تامین هزینه های تولیدکنندگان را به دنبال نخواهد داشت، افزود: با توجه به شرایط کشور، انجمن صنفی صنعت تایر با وزارت صمت به توافق رسید و تولیدکنندگان تایر با گذشت از سود خود با افزایش قیمت های مورد نظر وزارت موافقت کردند.

وی در ادامه هر گونه درخواست مجدد برای افزایش قیمت را منوط به قیمت مواد لویه داخلی دانست و گفت: در حال حاضر حدود 70 درصد از مواد اولیه تولید تایر از داخل تامین می شود که مرتب در حال افزایش است و امید است تا پایان امسال این روند افزایش قیمت در مواد اولیه داخلی که عمده آن محصولات پتروشیمی، نخ و دوده است، در ماههای آینده متوقف شود تا تولیدکنندگان ناگزیر به درخواست مجدد افزایش قیمت نشوند.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران همچنین با توجه به اعلام اختصاص ارز 4200 تومانی برای مواد اولیه تولید تایر گفت: در حال حاضر مشکلی در تامین مواد اولیه تایر با راز 4200 تومانی وجود ندارد و خبری که در این زمینه منتشر شد مربوط به واردات کائوچو بود که از گروه یک کالایی به گروه دوم منتقل شده بود که مجدد در گروه یک کالایی تخصیص ارز قرار گرفت.

گنجی در پایان با اشاره به روند مناسب تولید تایر در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر عمده کارخانجات تولید تایر به طور متوسط با ظرفیت 75 تا 80 درصدی در حال فعالیت هستند و تنها مشکل تولیدکنندگان تایر در شرایط فعلی انتقال ارز است که البته این مساله برای تمامی تولیدکنندگان داخلی موانعی را ایجاد کرده است.

منبع:پرشین خودرو

×