ورق گرم صادراتی چین علی رغم رکود بالا رفت

ورق گرم صادراتی چین هفته گذشته کمی رشد داشت در حالی که تقاضای داخلی و صادراتی ضعیف بود. هزینه های بالای تولید کارخانه ها را مجبور کرد قیمت را بالا ببرند.

ورق گرم صادراتی چین علی رغم رکود بالا رفت

ورق گرم صادراتی چین هفته گذشته کمی رشد داشت در حالی که تقاضای داخلی و صادراتی ضعیف بود. هزینه های بالای تولید کارخانه ها را مجبور کرد قیمت را بالا ببرند.

ورق گرم صادراتی 490 تا 500 دلار هر تن فوب است که 5 دلار هر تن رشد هفتگی داشت. قیمت های داخلی تا 2 دلار افت هم داشته ولی افزایش هزینه ها علت رشد قیمت صادراتی بود نه فروش بهتر یا رشد تقاضا.

این افزایش قیمت تقاضای خارجی را بیشتر پایین آورد و درخواست های خرید از جنوب شرق آسیا 480 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.

منبع:ایفنا

دیدگاه ها