نگاهی به آمار تولید بیلت و اسلب در ترکیه

آمار نشان می دهد تولید بیلت ترکیه در سال جاری نزولی و اسلب صعودی بوده است.

نگاهی به آمار تولید بیلت و اسلب در ترکیه

آمار نشان می دهد تولید بیلت ترکیه در سال جاری نزولی و اسلب صعودی بوده است.

بین ژانویه تا نوامبر ترکیه 11.5 میلیون تن اسلب تولید کرد که 7.79 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. در این مدت تولید بیلت نیز 22.9 میلیون تن بوده که 2.8 درصد افت سالانه داشته است.

میزان تولید فولاد کوره قوس الکتریکی در ترکیه امسال رشد 0.95 درصدی داشته و تولید کوره های بلند 0.47 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

منبع:فولادایران

دیدگاه ها