نزدیکی قیمت های شمش فولاد صادراتی و داخلی

قیمت شمش فولاد در بازار داخلی از اواخر مهر ماه تا حدی کاهش داشت و به مرز 3100 تومان به ازای هر کیلو رسید. طی روزهای اخیر استقبال نسبت به خرید شمش بیشتر شده است و این قیمت به مرز 3500 تومان به ازای هر کیلو رسیده است.

نزدیکی قیمت های شمش فولاد صادراتی و داخلی

به گزارش فولاد24، قیمت شمش فولاد خوزستان در مهر ما هو در بازار داخل 3100 تومان می باشد؛ ضمن اینکه قیمت شمش صادراتی نیز 4000 تومان بوده است.

در واقع با افزایش نرخ شمش داخلی در بورس کالا طی روزهای جاری، مشاهده می شود که قیمت شمش داخلی و صادارتی در حال نزدیک شدن به هم هستند. با توجه به قیمت شمش در روز جاری انتظار بر این است که قیمت ورق فولاد مبارکه در بورس کالا بیشتر بشود.

علاوه بر مباحث مذکور در ارتباط با قیمت شمش و ورق، لازم به ذکر است که اخبار بازار حاکی از آن است که فروش شرکت های فولادی در آبان ماه نسبت به مهر ماه بیشتر شده است و انتظار بر این است که هفته آینده با توجه به گزارشات آبان ماه، سهم های فولادی موقعیت مناسبی خواهند داشت.

منبع:معدن24

دیدگاه ها