مروری بر بازار بیلت جهان

مروری بر بازار بیلت جهان

در حالی که بیلت صادراتی از شمال چین ۴۷۰ تا ۴۸۰ دلار فوب پیشنهاد می شود،قیمت بیلت در CIS به ۴۴۵ دلار فوب دریای سیاه کاهش یافته است. چین بیلت را به جنوب شرق آسیا ۴۸۵ دلار CFR پیشنهاد می دهد در حالی که روسیه ۵۰ هزار تن بیلت را به بهای ۴۸۰ تا ۴۸۵ دلار CFR جنوب شرق آسیا فروخته است. همچنین یک محموله بیلت به الجزایر ۴۷۲ دلار CFR بفروش رسید. فعالان بازار قیمت های ۴۵۰ دلار فوب دریای سیاه را شدنی و قابل انجام نمی بیینند و به دنبال ۴۳۵ تا ۴۴۰ دلار فوب هستند.

کاهش تقاضای میلگرد در ترکیه و خاورمیانه نیز بر قیمت ها تاثیر داشته و با توجه به حاشیه سود پایین تولید کنندگان میلگرد ترکیه، حداقل سه شرکت با توقف تولید و یا کاهش حجم تولید مواجه اند و بهای میلگرد ارکیا با ۲۸ دلار کاهش به ۵۸۱ دلار در تن رسید.

تقاضای میلگرد امارات افت داشت و امارات استیل میلگرد را ۵۴۹ دلار درب کارخانه پیشنهاد داد. در حالیکه بهای میلگرد وارداتی از عمان ۱۹۶۵ درهم در تن بود.

عربستان بهای میلگرد را ۱۹۵۰ ریال در تن اعلام می کند و یک محموله ۵۲۰ دلار فوب به کویت صادر کرد و یک محموله میلگرد ۴۵۸ دلار در تن درب کارخانه به اردن فروخت. کاهش قیمت ها توسط چین صادرات به جنوب شرق آسیا را کاهش داد و فروش خاصی به اروپا انجام نمی شود.

اسلب دریای سیاه به ۴۳۰ دلار فوب کاهش داشت و با توجه به افت تقاضای ورق جهانی، تقاضا برای اسلب هم کم شده است و با اسپرد ۴۰ تا ۶۰ دلاری نسبت به ورق انجام می شود.

منبع:فولادنیوز