مجوز افزایش سرمایه بانک بورسی از سود انباشته صادر شد

بانک خاورمیانه مجوز افزایش سرمایه از سود انباشته را دریافت کرد و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.

مجوز افزایش سرمایه بانک بورسی از سود انباشته صادر شد

به گزارش فولاد24 و به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، بانک خاورمیانه که با سرمایه 600 میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد،مجوز افزایش سرمایه 17 درصدی را از سازمان بورس گرفت.

بر این اساس،"وخاور" می تواند سرمایه فعلی را از محل جذاب سود انباشته به 700 میلیارد تومان برساند.تامین مالی این بانک بورسی با هدف بهبود کفایت سرمایه و افزایش سقف فردی تسهیلات و تعهدات صورت می گیرد.

منبع:بورس پرس

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید