مالیات بر ارزش افزوده سال آینده ۵۰ درصد رشد می‌کند

مالیات بر ارزش افزوده مصوب کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ نسبت به این رقم در قانون بودجه سال ۹۷ حدود ۵۰ درصد رشد دارد.

مالیات بر ارزش افزوده سال آینده ۵۰ درصد رشد می‌کند

کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۲ که مربوط به در آمد مالیات بر ارزش افزوده است، ۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه کرد. براین اساس رقم مالیات بر ارزش افزوده از ۳۸۶۰۶ میلیارد تومان به ۴۸۲۵۸ میلیارد تومان رسید.

طبق آمار بانک مرکزی از عملکرد قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور که تا آذر ماه منتشر شده است، در این مدت ۱۹۱۸۰ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده وصول شده که رشد ۱۷.۶ درصدی دارد. حدود ۸۰ درصد رقم مصوب ۹ ماهه (۲۴۲۷۰ میلیارد تومان) محقق شده است. رقم کل سال برای این مالیات بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان است. همچنین در سال ۹۶ بالغ بر ۲۶۹۴۰ میلیارد تومان، سال ۹۵ بالغ بر ۲۲۴۹۰ میلیارد تومان و سال ۹۴ بیش از ۱۹۷۴۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده وصول شده بود.

با افزایش ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از رقم قانون بودجه ۹۷ تا مصوبه تلفیق برای سال ۹۸ روبرو هستیم. با توجه به پیش بینی شرایط رکود تورمی در سال آینده و کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولید و بنگاه‌های اقتصادی و مصرف کالا و خدمات، احتمال تحقق این میزان درآمد شرایط را سخت کرده و باید به شفافیت اطلاعات و کارآمدی سامانه‌های مالیاتی برای اخذ این درآمد امیدوار بود.

منبع:فارس

دیدگاه ها