فولاد مبارکه بلوک ۳۱.۶ درصدی سهام فولاد اکسین را خرید

بلوک ۳۱.۶ درصدی شرکت فولاد اکسین خوزستان شامل یک میلیارد و ۴۲۲ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۶۰۷ سهم به قیمت پایه هر سهم ۲۱۳۱ ریال و ارزش کل پایه ۳ هزار و ۳۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۵۱۷ ریال توسط سازمان خصوصی‌سازی دوشنبه این هفته روی میز مزایده رفت که این بلوک فولادی به قیمت ۴۶۰ میلیارد تومان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان رسید.

فولاد مبارکه بلوک ۳۱.۶ درصدی سهام فولاد اکسین را خرید

بلوک ۳۱.۶ درصدی شرکت فولاد اکسین خوزستان شامل یک میلیارد و ۴۲۲ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۶۰۷ سهم به قیمت پایه هر سهم ۲۱۳۱ ریال و ارزش کل پایه ۳ هزار و ۳۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۵۱۷ ریال توسط سازمان خصوصی‌سازی دوشنبه این هفته روی میز مزایده رفت که این بلوک فولادی به قیمت ۴۶۰ میلیارد تومان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان رسید.

این بلوک شرکت فولاد اکسین خوزستان به صورت ۲۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۴ ساله با فاصله هر قسط شش ماه، در حالی به وکالت از سوی گروه ملی صنعتی فولاد ایران روی میز فروش رفت که مبلغ سپرده شرکت در این مزایده ۹۰ میلیارد و ۹۴۰ میلیون و ۱۶ هزار و ۲۹۶ ریال تعیین شده بود.

پیشتر شرکت فولاد خوزستان نیز از طریق مقامات سیاسی این استان تلاش‌ها و بعضا فشارهایی را برای تصاحب فولاد اکسین انجام داده بود که در نهایت ناکام ماند‌.

منبع:ماین نیوز

دیدگاه ها