عرضه‌های اولیه امسال بازار سهام به عدد ۱۰ رسید.

تعداد ۳۰۰ میلیون سهم شرکت تولید نیروی برق آبادان، چهار‌شنبه این هفته(یکم مردادماه) با نماد معاملاتی "آبادا" در بورس اوراق بهادار عرضه اولیه می‌شود.

عرضه‌های اولیه امسال بازار سهام به عدد ۱۰ رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعداد 300میلیون سهم شرکت تولید نیروی برق آبادان معادل 12 درصد سهام این شرکت، چهار‌شنبه این هفته(یکم مردادماه) به‌عنوان دهمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه، با نماد معاملاتی "آبادا" در بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود.

این میزان سهام در محدوده قیمتی 1470تا 1550تومان برای هر سهم و با سهمیه 200سهمی برای هر کد حقیقی و حقوقی عرضه خواهد شد.

همچنین مدیر این عرضه شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا، متعهدین عرضه شرکت‌های مهندسی ری نیرو و گروه اقتصاد مفید و متعهد خرید نیز شرکت‌ تامین سرمایه نوین به میزان 50 درصد سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه می‌باشند.

گفتنی است تعداد 250 میلیون سهم از کل سهام قابل معامله در فرآینده کشف قیمت جهت عرضه به عموم اختصاص خواهد یافت و تعداد 50 میلیون سهم شرکت تولید نیروی برق آبادان نیز در روز پس از عرضه اولیه این شرکت به صندوق‌ها با ضریب تخصیصی بازاری هر دارنده واحد صندوق تعلق می‌گیرد.

گفتنی است بر اساس قانون، عرضه اولیه سهام شرکت‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در روز کاری بعد از عرضه اولیه با قیمت ثابت کشف شده در فرآیند عرضه اولیه صورت می‌پذیرد.

منبع:خبرگزاری تسنیم

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید