صدور دستور توقف تولید 11 فولادساز چینی

گزارش ها حاکی از آن است که وزارت صنعت چین اعلام کرده اسم 11 شرکت فولادی را از لیست کارخانه های واجد شرایط خارج خواهد نمود و دستور داده تولید را متوقف کنند و به 17 کارخانه دیگر نیز هشدار داده تا استانداردهای زیست محیطی و امنیتی لازمه را به دست آورند و گرنه با توقف فعالیت روبرو خواهند شد.

صدور دستور توقف تولید 11 فولادساز چینی

گزارش ها حاکی از آن است که وزارت صنعت چین اعلام کرده اسم 11 شرکت فولادی را از لیست کارخانه های واجد شرایط خارج خواهد نمود و دستور داده تولید را متوقف کنند و به 17 کارخانه دیگر نیز هشدار داده تا استانداردهای زیست محیطی و امنیتی لازمه را به دست آورند و گرنه با توقف فعالیت روبرو خواهند شد.

11 کارخانه ای که باید فعالیت خود را متوقف کنند ظرفیت تولید های افزوده غیر قانونی داشته یا مجوز های تولید لازمه را کسب نکرده اند و یا در حال ورشکستگی هستند.

این شرکت ها تا 16 ژانویه 2019 وقت دارند تا اعتراض خود را رسما اعلام نمایند و بعد از آن زمان دیگر اجازه تولید ندارند. این اقدامات دولت چین در راستای تلاش های آن برای مقابله با مازاد ظرفیت تولید صنعت فولاد چین و بهبود وضعیت آلاینده های هوای این کشور بوده است.

البته باید خاطر نشان کرد که دولت چین 12 شرکت جدید فولادسازی را در غرب و شرق چین به لیست کارخانه های مجوز دار اضافه خواهد کرد که ظرفیت تولید فولاد آن ها در مجموع 22.12 میلیون تن خواهد بود.

منبع:فولادایران

دیدگاه ها