صادرات سنگ آهن ایران در سال 2018

صادرات سنگ آهن ایران در سال 2018

ایران در ماه پایانی سال 2018 بالغ بر یک میلیون و 68 هزار و 900 تن سنگ آهن در قالب محموله های فله صادر کرد. همچنین صادرات در ماه دسامبر 2018 نسبت به دسامبر 2017 افت 19.5 درصدی داشت چرا که صادرات دسامبر سال قبل یک میلیون و 329 هزار و 850 تن بود.

گفتنی است صادرات سنگ آهن ایران در سال 2018 درمجموع 16 میلیون و 220 هزار تن بود.

چین بزرگترین واردکننده سنگ آهن ایران در سال 2018 شناخته می شود. این کشور در سال گذشته میلادی 15 میلیون و 460 هزار تن سنگ آهن از ایران وارد کرد که 95 درصد از کل صادرات ایران محسوب می شود.

هند دومین کشور واردکننده سنگ آهن ایران در سال قبل 260 هزار تن و مالزی به عنوان سومین کشور 130 هزار تن سنگ آهن از ایران وارد کردند.

منبع:فولادنیوز