شرکت‌های تولیدی بخش دولتی از طریق بورس واگذار شوند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: در صورتی که امکان داشته باشد باید مجموعه‌های تولیدی دولتی از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود.

شرکت‌های تولیدی بخش دولتی از طریق بورس واگذار شوند

علی وقف چی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص لزوم و روش‌های اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی، گفت:در زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری اموال دولتی بخش تولیدی به بخش خصوص اجحاف بزرگی صورت گرفته است. ثمره اجحاف به مردم در واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوص انحصار بیشتر در جامعه است

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خروجی اجحاف به مردم در زمینه واگذاری بخش‌های تولیدی دولتی به بخش خصوصی، انحصار بیشتر در جامعه است، تصریح کرد: اعتقاد داریم حداقل کاری که باید صورت بگیرد این است که مراحل قانونی واگذاری‌ها در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی رعایت شود.

خصوصی سازی در ایران

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در صورتی که امکان داشته باشد باید مجموعه‌های تولیدی دولتی از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود، ادامه داد: باید برای افراد سرمایه گذار و خریدار واحدهای تولیدی دولتی سقف تعیین و مشخص شود که هر فرد تا چه میزانی امکان سرمایه گذاری دارد.

شاغلین واحدهای تولیدی دولتی در واگذاری‌ها ذی‌نفع نیستند

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متاسفانه اکثر واحدهای تولیدی دولتی به افرادی واگذار شده‌اند که تخصصی در آن زمینه ندارند، عنوان کرد: افرادی که سال‌ها در مجموعه‌های تولید فعالیت کرده‌اند در واگذاری‌ها به بخش خصوصی ذی‌نفع نیستند. خصوصی سازی در مجوعه‌های دولتی با اولویت افراد شاغل در همان واحد صورت بگیرد. وقف‌چی در پایان، خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا خصوصی سازی در مجوعه‌های اقتصادی و تولیدی دولتی با اولویت افراد شاغل در همان واحد صورت بگیرد و سقفی مشخص شود تا هر فرد بتواند به میزان مشخص از واحدها واگذار شده سهم داشته باشد.

منبع:خانه ملت

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید