سنگ آهن در ثبات نسبی

آخرین قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد در چین 72.30 دلار هر تن خشک سی اف آر ثبت شده است که 15 سنت رشد قیمت داشت. قرارداد سواپ ژانویه نیز رشد جزیی 40 سنتی داشته 70.55 دلار هر تن خشک سی اف آر شده است.

سنگ آهن در ثبات نسبی

 

آخرین قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد در چین 72.30 دلار هر تن خشک سی اف آر ثبت شده است که 15 سنت رشد قیمت داشت. قرارداد سواپ ژانویه نیز رشد جزیی 40 سنتی داشته 70.55 دلار هر تن خشک سی اف آر شده است.

آخرین قیمت بیلت در بازار داخلی چین 500 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شده که 7 دلار هر تن رشد قیمت داشته است. افزایش خرید ها برای تکمیل انبارها قبل از تعطیلات سال نو نیز از جو بازار حمایت نمود.

منبع:ایفنا

دیدگاه ها