سقوط قیمت بیلت در چین

قیمت بیلت در بازار داخلی چین باز هم کاهش یافته و به سطحی رسیده که قانونا امکان صادرات وجود داشته باشد. البته عرضه فعلا زیاد نیست و شاید هفته های آتی بازار فعال تر شود.

سقوط قیمت بیلت در چین

آخرین قیمت بیلت در استان تانگشان 478 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شده که 45 دلار هر تن افت قیمت هفتگی داشته است. قیمت به دلیل افت تقاضا کاهش داشت ولی پس از آن روند نزولی قیمت، تقاضا را راکد تر کرد. تجار دست از خرید برداشتند و بازار وضعیت بدتری پیدا نمود.

در این بین قیمت بیلت صادراتی چین 480 تا 490 دلار هر تن فوب و رقابتی تر شد. در جنوب شرق آسیا در 480 دلار هر تن سی اف آر پیشنهاد داده شد. با این قیمت بیلت چین رقابتی شده ولی خریداران در این بازار نزولی خیلی محتاطند و ترجیح می دهند صبر کنند تا ببینند روند نزولی ادامه دارد یا نه.

منبع:ایفنا

دیدگاه ها