رکود در بازار قراضه ترکیه

آخرین قیمت قراضه وارداتی در ترکیه با کاهش قیمت های عرضه کننده ها پایین تر آمده است.

رکود در بازار قراضه ترکیه

آخرین قیمت قراضه وارداتی در ترکیه با کاهش قیمت های عرضه کننده ها پایین تر آمده است. متوسط قیمت قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 تا 2 دلار نسبت به دوشنبه ارزان تر شده 312.50 دلار هر تن سی اف آر شد.

قیمت درخواستی خریداران قراضه در ترکیه بین 290 تا 300 دلار هر تن سی اف آر و در ثبات است و عرضه کننده ها در حال بررسی جو بازارند. بازار فعالیت زیادی ندارد شاید تا هفته آینده اوضاع بهتر شود.

منبع:فولادایران

دیدگاه ها