رکود تقاضای فولاد در هند

رکود تقاضای فولاد در هند

در حالی که 4 سال گذشته دولت هند سرمایه گذاری عظیمی در بخش های خطوط ریلی، جاده ها و عملیات زیر ساختی و عمرانی داشته که تقاضای بالای فولاد آن را تامین می کرده است.

ولی از جولای تا سپتامبر رشد سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از 8.7 درصد به 7.8 درصد کاهش داشته است. در این مدت بازار مسکن نیز روند رشد آرام تری داشته است.

در سال 2018 بین ماه های آوریل تا سپتامبر هند تنها 47.7 میلیون تن فولاد مصرف کرده که رشد جزیی 7.8 درصدی داشته است. بی ثباتی سیاسی در وزارت دارایی هند که هم بر تقاضای زیرساخت ها و هم تقاضای مصرف کننده نهایی اثر منفی داشته موجب شده تقاضای فولاد در هند روند رشد آرام تری را نسبت به قبل داشته باشد.

منبع:ایفنا