رکود بازار بیلت سی آی اس

قیمت بیلت صادراتی سی آی اس همچنان نزولی است.

رکود بازار بیلت سی آی اس

افت قیمت قراضه در ترکیه و در کل رکود تقاضا در منطقه منا علل اصلی جو منفی بازار بیلت سی آی اس می باشند.

آخرین قیمت پیشنهادی 5 تا 10 دلار افت داشته 435 تا 445 دلار هر تن فوب دریای سیاه ثبت شد. اغلب کارخانه ها تولیدات آوریل را پیش فروش کرده اند و ترجیح می دهند فعلا پیشنهاد جدید ندهند چون عجله ای برای فروش ندارند. برخی محموله های حمل فوری روسیه 445 دلار هر تن فوب و محصول اوکراین برای حمل اواخر آوریل 440 دلار هر تن فوب شنیده شده است.

منبع:فولادایران

دیدگاه ها