روزهای خوشی در انتظار بورس است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی در حاشیه جلسه هیات دولت به تشریح شرایط اقتصادی کشور و همچنین وضعیت بازار سرمایه پرداخت.

روزهای خوشی در انتظار بورس است.

فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه هیات دولت درباره وضعیت بورس و اثرگذاری مباحث روانی بر این بازار اظهار داشت: طبیعتاً بازار سهام یک روندی را دارد که با نوع تصمیم‌هایی که در شورای عالی بورس گرفته‌ایم و یک سری از عواملی که محرک تقاضا هستند را به جریان انداخته و تحریک کرده‌ایم؛، از این به بعد شرایط باتداوم داشته و پایدار باشد. از سوی دیگر ما آمادگی داریم در شرایطی که این پایداری ادامه پیدا کند، با "عرضه اولیه"‌ها یک ثبات مستمر را ایجاد کنیم. از جانب ما عوامل و زمینه‌ها وجود دارد.

وی افزود: اما نخست اینکه از همه  کسانی که ‌خواهند در زمینه بازار سرمایه اظهار نظر کنند می‌خواهیم که با دقت و رعایت حواشی این کار را انجام دهند، دوم اینکه سهامداران به ویژه سهامداران حقیقی خیلی دقت کنند که بسیاری از مباحث را نباید در تحلیل‌های خود قرار دهند؛ یعنی اینکه هر کسی اظهارنظری کرد آن را نپذیرند بلکه موضوع را  در دستگاه تحلیلی خود قرار داده و مورد مشاوره و مطالعه قرار دهند و بعد معاملات خود را بر این اساس و با عمق بیشتری تنظیم کند.

دیدگاه ها