رفتار عجیب و غریب تولید کنندگان فولاد

درحالی که قیمتهای جهانی فولاد ثابت و تاحدودی با افزایش قیمت همراه بوده ولی تولیدکنندگان و متولیان فروش کارخانه های فولاد در کشورمان، محصولات فولادی را با اینکه به قیمت بسیار بالاتر برایشان تمام شده است را به شکل جنون آمیزی و کاملا دیوانه وار آتش میزنند (مثلا بفروش میرسانند).

 رفتار عجیب و غریب تولید کنندگان فولاد

درحالی که قیمت های جهانی فولاد ثابت و تاحدودی با افزایش قیمت همراه بوده ولی تولیدکنندگان و متولیان فروش کارخانه های فولاد در کشورمان ، محصولات فولادی را با اینکه به قیمت بسیار بالاتر برایشان تمام شده است را به شکل جنون آمیزی و کاملا دیوانه وار آتش میزنند (مثلا بفروش میرسانند) ؛ و این درحالی است که با شرایط فعلی مصرف کنندگان تمایل چندانی به خرید ندارند و منتظر ادامه حماقت تولیدکنندگان و کارخانه داران هستند که محصولات فولادی را از قیمت قراضه ها و نخاله های ساختمانی پایین تر تهیه کنند.

با این حماقت تولیدکنندگان و کارخانه داران طی ۱۵ روز قیمت محصولات خودرا از ۴۴۰۰ تومن به ۳۰۰۰ تومن تنزل داده اند. درپایان به نظر نگارنده وضعیت بازار فولاد کشور به نوعی آرامش قبل از طوفان میباشد.

منبع:آسیاایرون

×