رشد قیمت فولاد در چین

آخرین قیمت ورق گرم صادراتی چین 480 تا 485 دلار هر تن فوب می باشد در حالی که یک هفته قبل قیمت 475 تا 480 دلار بود. در بازار داخلی نیز قیمت ورق گرم اخیرا حدود 88 دلار رشد داشته در حال حاضر 552 تا 554 دلار هر تن درب کارخانه می باشد.

رشد قیمت فولاد در چین

آخرین قیمت ورق گرم صادراتی چین 480 تا 485 دلار هر تن فوب می باشد در حالی که یک هفته قبل قیمت 475 تا 480 دلار بود. در بازار داخلی نیز قیمت ورق گرم اخیرا حدود 88 دلار رشد داشته در حال حاضر 552 تا 554 دلار هر تن درب کارخانه می باشد.

همچنین قابل ذکر است آخرین قیمت میلگرد صادراتی چین با توجه به رشد قیمت بیلت در بازار داخلی کمی رشد داشته 5 تا 10 دلار بالا رفته است. قیمت فعلی میلگرد صادراتی 485 تا 490 دلار هر تن فوب می باشد. در حالی که یک هفته قبل 475 تا 480 دلار بود.

میلگرد در بازار داخلی چین نیز 2 تا 4 دلار رشد داشته 551 تا 555 دلار هر تن درب کارخانه می باشد.

منبع:فولادایران

دیدگاه ها