دستورالعمل صدور مجوز برای کامیون به کامیون صادرات را لغو کنید

صادرات لوله وپروفیل کشور همچنان به خاطر دست اندازی که وزارت صنعت ، معدن وتجارت ایجاد کرده متوقف مانده و هزینه زیادی را روی دست تولیدکنندگان گذاشته است.

دستورالعمل صدور مجوز برای کامیون به کامیون صادرات را لغو کنید

امیرحسین کاوه دبیر انجمن لوله وپروفیل ایران با بیان این مطلب که صادرات لوله وپروفیل کشور همچنان به خاطر دست اندازی که وزارت صنعت ، معدن وتجارت ایجاد کرده متوقف مانده و هزینه زیادی را روی دست تولیدکنندگان گذاشته است، تصریح کرد: براساس یک دستوالعمل اشتباه داخلی درمعاونت معدنی وزار صنعت ، معدن وتجارت که صادرات محصولات ما باید مجوز کامیون به کامیون داشته باشد صادرات لوله وپروفیل تقریبا متوقف شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل این که نیرویی درمعاونت معدنی این وزارتخانه برای اجرای این کار در نظر گرفته نشده است فرآیند صادرات بسیار کند شده و حتی درحال تعطیلی است.توجیه وزارتخانه هم دستورالعمل وزیر برای صادرات لوله وپروفیل است ، در صورتی که آقای وزیر فرموده بودند صادرات این محصول باید توسط تولیدکنندگان ونمایندگان رسمی آنها صورت گیرد نه این که کامیون به کامیون مجوز بدهند که این مساله موجب اختلال در روند صادرات ما شود.

وی خاطرنشان کرد: با دستورالعمل نادرست معاونت معدنی که سبب معطلی کامیونداران در گمرکات می شود ،رانندگان از قبول بار ما خودداری می کنند ، چرا که برایشان معطلی زیادی در مبادی گمرک دارد. به گفته وی از سوی دیگر خسارت هنگفتی به کارخانه داران وارد شده وحتی برخی از آنها درصدد اجاره انبار در گمرک بودند تا بار خود را آنجا تخلیه کنند، اما قیمتها گران وهزینه بار گیری زیاد است .اجاره انبارهای گمرک ماهانه ومبالغ هنگفتی است وبه صرفه تولید نیست.

دبیر انجمن لوله وپروفیل افزود: متاسفانه هفته گذشته قراربود مجوز کامیون به کامیون رابردارند که این کار صورت نگرفت .تقاضای ما از آقای رحمانی وزیر صنعت تقاضا داریم دراین قضیه ورود کند واین ماجرا را سروسامان دهد تا صادرات این صنعت بیش از این متضرر نشود.

منبع:ایران اکونومیست

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید