ثبات شکننده در بازارهای جهانی فولاد

ثبات شکننده در بازارهای جهانی فولاد

سنگ‌آهن

هفته گذشته آخرین قیمت سنگ‌آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد استرالیا پس از نوساناتی، کمی بهبود داشته و حدود ۱۱۹ دلار در هر تن‌سی‌اف‌آر ثبت شد که به‌دلیل خوش‌بینی نسبت به افزایش تولید فولاد تا پایان سال بود، البته نسبت به هفته قبل تا ۲ دلار افت داشت. انتظار می‌رود پروژه‌های زیرساختی در نیمه دوم سال تقاضای سنگ‌آهن را در چین بهبود بخشد. در کل اخیرا بازار نقدی واردات سنگ‌آهن در چین در نوسان بوده و خریداران معامله‌های بزرگ را پرریسک می‌دانند. بازار قراضه وارداتی در ترکیه هفته نسبتا آرامی را پشت‌سر گذاشت. قیمت قراضه وارداتی سنگین کلاس یک و ۲ خلوص ۲۰-۸۰ حدود ۲۹۳ دلار در هر تن‌سی‌اف‌آر ثبت شد. برخی انتظار داشتند روزهای آتی قیمت به ۲۹۰ دلار برسد چراکه رکود بازار فولاد باعث شده برخی از خریداران تعطیلات تابستانی خود را طولانی‌تر کنند. قراضه A۳ روسیه نیز ۲۸۳ دلار هر در تن‌سی‌اف‌آر ترکیه نرخ‌گذاری شد و نسبتا باثبات بود. قراضه صادراتی ژاپن هم آخرین‌بار هفته گذشته ۲۳۱ دلار در هر تن فوب شنیده شد که افت جزئی داشت. همچنین در بازار داخلی آمریکا قراضه خرد شده در ۲۶۱ دلار در هر لانگ تن ثابت بود.

بیلت

هفته گذشته بیلت صادراتی چین ۵ دلار بهبود داشته و ۴۹۰ دلار در هر تن فوب نرخ‌گذاری شد. بیلت صادراتی سی‌آی‌اس نیز تا ۲ دلار افت هفتگی داشته و ۴۱۸ دلار در هر تن فوب شنیده شد. در ترکیه بیلت وارداتی ۴۲۵ تا ۴۳۵ دلار در هر تن‌سی‌اف‌آر و نسبتا مشابه هفته قبل و در رکود بود. در بازار خاوردور بیلت وارداتی ۴۵۰ تا ۴۵۳ دلار در هر تن‌سی‌اف‌آر بود که حدود ۵ دلار افت قیمت هفتگی داشت.

مقاطع

هفته گذشته میلگرد صادراتی چین از ۵۱۲ دلار به ۵۰۹ دلار در هر تن فوب رسید. میلگرد صادراتی سی‌آی‌اس نیز ۴۵۵ دلار در هر تن فوب و در ثبات بود. در جنوب شرق آسیا میلگرد وارداتی ۴۸۵ تا ۴۹۵ دلار در هر تن‌سی‌اف‌آر شنیده شد درحالی‌که هفته قبل تا ۵۱۰ دلار بود. در بازار داخلی اروپا میلگرد ۴ یورو افت داشته و ۴۹۵ یورو در هر تن درب کارخانه شد. میلگرد صادراتی ترکیه نیز ۲ دلار افت داشته و ۴۵۶ دلار در هر تن فوب شنیده شد. در بازار داخلی آمریکا نیز میلگرد در ۶۴۵ دلار در هر شورت تن درب کارخانه ثبات داشت.

ورق

ورق گرم صادراتی چین هفته گذشته ۵۰۹ دلار در هر تن فوب و در ثبات بود. ورق صادراتی چین همچنان با کمبود تقاضا روبه‌روست. در بازار سی‌آی‌اس ورق گرم ۲ دلار بالا رفته و ۴۹۵ دلار در هر تن فوب نرخ‌گذاری شد. در بازار واردات ترکیه ورق گرم ۵۰۵ تا ۵۱۰ دلار در هر تن‌سی‌اف‌آر و در ثبات بود. در جنوب‌شرق آسیا ورق گرم وارداتی بهبودهایی داشته از ۵۱۰ تا ۵۱۵ دلار به ۵۱۵ تا ۵۲۵ دلار در هر تن‌سی‌اف‌آر رسید. در بازار داخلی آمریکا ورق گرم رشد داشته و از ۵۵۶ دلار به ۵۶۸ دلار در هر شورت تن درب کارخانه رسید. در بازار داخلی اروپا نیز ورق گرم ۶ یورو افت داشته و ۴۷۰ یورو در هر تن درب کارخانه شد.

منبع:دنیای اقتصاد