توضیحات رئیس سازمان بورس درباره عرضه اولیه

شاپور محمدی با بیان اینکه این نوید را می‌دهیم که سودهایمان از سود سپرده بانکی بیشتر است، گفت: شخصا به دنبال این هستیم که مردم از عرضه‌های اولیه خاطره خوب سود بالا را تجربه کنند اما باید دریافت که شرکت‌های عرضه کننده نیز به سود خود نیازمند هستند.

توضیحات رئیس سازمان بورس درباره عرضه اولیه

به گزارش رادیو سهام، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره افزایش حجم معاملات در بورس و ورود برخی از مبتدی ها به این بازار اظهار کرد: حجم عظیمی از نقدینگی‌ها به بازار سرمایه سرریز شده است که جای بسی خوشحالی و تا حدودی هم نگرانی دارد.

محمدی گفت: نوسانات بازارسرمایه طبیعی است اما می‌دانیم بورس در بلند مدت امن‌ترین بازار برای سرمایه گذاری است به طوری که مردم در انتخاب سهام به سودآوری شرکت‌ها توجه داشته باشند. نقدینگی در بازارها خود را نشان می‌دهد که بازار سرمایه نیز خود را نشان می‌دهد.

وی در پاسخ به این سوال که بهترین نوع سرمایه گذاری برای مردم در بورس چگونه است؟ تصریح کرد: بهترین روش این است که مردم از یک سهم خرید نکنند و تنوع به خرید خود در بازارهای سرمایه بدهند. خرید سهم‌های مختلف از شرکت‌های مختلف در بورس میزان سود آن‌ها را افزایش می‌دهد. آموزش دیدن و پرهیز از شایعات نیز از جمله مواردی است که آنها را در بازار سرمایه موفق می‌کند.

وی در ادامه به عدم پیش بینی بازارها در سال آینده اشاره‌ای کرد و گفت: نهادهای ناظر امکان ارزیابی و تخمین سال‌های آتی را ندارند اما بر اساس تجارب سال‌های گذشته اقدام به سیاست‌گذاری‌ها می‌کنند. ما نیز در بازار سرمایه قصد عمق بخشیدن به بورس را خواهیم داشت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: خیلی از مردم از ما می‌پرسند عرضه اولیه چیست؟ منظور از عرضه اولیه این است که شرکت‌هایی نظیر مواد غذایی یا بهداشتی برای اولین بار سهام خود را وارد بورس کرده و به فروش می‌گذارد. به این امر عرضه اولیه گفته می‌شود که به این نوع فروش عرضه اولیه می‌گوییم و اغلب هم سودآوری خوبی دارد.

او تاکید کرد:‌ شخصا به دنبال این هستیم که مردم از عرضه‌های اولیه خاطره خوب سود بالا را تجربه کنند اما باید دریافت که شرکت‌های عرضه کننده نیز به سود خود نیازمند هستند اما این نوید را می‌دهیم که سودهایمان از سود سپرده بانکی بیشتر است.

سال آینده معاملات الگوریتمی وارد بورس می‌شود

محمدی در پاسخ به این سوال که معاملات الگوریتمی در چه وضعیتی هستند، گفت: درنظر داشته باشید که این نوع معاملات به منظرو کاهش حضور انسان در معاملات است. خوشبختانه مسابقات الگوریتمی در حال برگزاری است و این نوید را می‌دهم تا سال آینده معاملات الگوریتمی وارد بورس شود.

دیدگاه ها