توصیه ها و مهمترین نکات وزیر ارتباطات به بانک بورسی

وزیر ارتباطات از ضرورت تغییرات و مهمترین برنامه های پست بانک خبر داد و گفت: بانک باید شعبه ای تخصصی برای بخش ارتباطات ایجاد و سرمایه های در گردش شرکت های فعال این بخش را جذب کند.

توصیه ها و مهمترین نکات وزیر ارتباطات به بانک بورسی

محمد جواد آذری جهرمی در جمع مدیران پست بانک اظهار داشت: "وپست" برای رسوب منابع باید از سرمایه های بخشی حوزه ارتباطات استفاده کند و سرمایه در گردش شرکت های ICT در بانک باشد. یکی از ارکان نهاد های توسعه ای و مهارتی، وجود بانک توسعه ای در آن بخش است که پست بانک باید این نقش را در حوزه ارتباطات ایفا کند.

وی آموزش نیروی انسانی، تغییر فرآیندها و کارکردهای پست بانک را برای تبدیل شدن به نهاد تخصصی بخش ارتباطات ضروری دانست و افزود: تغییر اساسنامه، افزایش سرمایه و مدیریت هزینه از مهمترین برنامه های این بانک است، اگر بخواهیم موفق شویم پست بانک باید جلوتر از برنامه های وزارتخانه حرکت کند و این تغییر به عزم جدی مدیران آن برای اصلاح امور نیاز دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: ۶ هزار باجه بانکی هزینه زیادی بر بانک تحمیل می کند و سوددهی آن را پایین می آورد. بنابراین مهمترین نکته مدیریت هزینه ها در بانک است تا هزینه های جاری حضور در مناطق کمتر برخوردار را پوشش دهد.مدیران بانک باید برای تغییر اساسنامه پیگیری بیشتری داشته باشند تا اشکال های مرتبط با دریافت مجوز درگاه های پرداخت برطرف شود.

آذری جهرمی از مدیران این بانک خواست گزارشی آماری با جزییات میزان تراکنش ۱۷۰۰ خودپرداز "وپست" در مناطق کمتر برخوردار ارائه کنند تا بتوان برای نصب خودپرداز یا دستگاه بدون دریافت وجه نقد در روستاها و مغازه های اطراف تصمیم های جدیدی گرفت.

منبع:بورس پرس

دیدگاه ها