تغییر فاز بازار قراضه ترکیه

یک معامله قراضه اروپا سکوت بازار قراضه ترکیه را شکست و موجب ارزان تر شدن قیمت ها شد.

تغییر فاز بازار قراضه ترکیه

آخرین قیمت قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 حدود 4 دلار افت داشته 326.50 دلار هر تن سی اف آر شد. مدتی بازار در سکوت بود و این معامله روند بازار را روشن تر کرد.

بدین ترتیب متوسط قیمت قراضه سنگین امریکا باید 330 دلار باشد ولی فعالان بازار تردید دارند عرضه کنندگان امریکایی در این قیمت معامله کنند.

مجموع 30 هزار تن قراضه سنگین 25-75 و قراضه بوشلینگ حوزه بنلوکس در متوسط قیمت 325 دلار هر تن سی اف آر نهایی شده است.

منبع:فولاد ایران

دیدگاه ها