تداوم رکود در بازار آهن

بازار فولاد روز گذشته با رکود همراه بود.

تداوم رکود در بازار آهن

بازار فولاد روز گذشته با رکود همراه بود. جو عمومی بازار روز گذشته منفی بود.

برخی از تولید‌کنندگان نرخ‌های پیشنهادی فروش را با کاهش اعلام کردند و برخی دیگر نیز در برابر افت قیمت‌ها مقاومت کردند و در انتظار تثبیت شرایط بازار برای اعلام قیمت هستند.

منبع:دنیای اقتصاد

دیدگاه ها