تاثیر تشدیدِ فیلترینگ تلگرام بر کسب و کارهای آهن و فولاد

در تازه ترین اخبار فناوری،خبر تشدید فیلترینگ تلگرام در روزهای آینده موج جدیدی از نگرانی ها را برای صاحبان کسب و کارهایی که دامنه ی فعالیت خود را به بستر تلگرام گسترش داده اند،به وجود آمده است .

تاثیر تشدیدِ فیلترینگ تلگرام بر کسب و کارهای آهن و فولاد

تاثیر فیلتر تلگرام بر کسب و کارهای آهن و فولاد از زبان حسین برنا

حسین برنا

تاثیر فیلتر تلگرام بر کسب و کارهای آهن و فولاد به دنبال خبر تشدید فیلترینگ را، از زبان حسین برنا (مدیر فروش شرکت پروفیل آسیا) با هم می شنویم.

تاریخ: 1397/10/4

تاثیر فیلتر تلگرام بر کسب و کارهای آهن و فولاد از زبان حمید رضا سعادتی

حمید رضا سعادتی

تاثیر فیلتر تلگرام بر کسب و کارهای آهن و فولاد به دنبال خبر تشدید فیلترینگ را، از زبان حمیدرضا سعادتی (رئیس هیات مدیره شرکت ایستا دژ شرق) با هم می شنویم.

تاریخ: 1397/10/4

×