بیلت سی آی اس در رکود آخر سال

قیمت بیلت سی آی اس با توجه به فعالیت ناچیز بازار و همچنین رکود بازار قراضه در ترکیه به روند نزولی ادامه داد.

بیلت سی آی اس در رکود آخر سال

قیمت بیلت سی آی اس با توجه به فعالیت ناچیز بازار و همچنین رکود بازار قراضه در ترکیه به روند نزولی ادامه داد.

خریداران منتظر کاهش قیمت بیشترند و تا پایان سال اصراری برای خرید بیشتر ندارند. قیمت رسمی بیلت صادراتی سی آی اس در حال حاضر 420 دلار هر تن فوب است و برخی حاضرند در 417 دلار معامله کنند. به گزارش فولاد ایران، البته ظاهرا 405 دلار هر تن فوب نیز مشتری ندارد از این رو عرضه کننده ها نیز ترجیح می دهند تخفیف بیشتر ندهند.

در بنادر خاور دور بیلت سی آی اس 455 تا 460 دلار هر تن سی اف آر معادل 430 تا 435 دلار هر تن فوب است . در مصر نیز بیلت سی آی اس 440 تا 450 دلارهر تن سی اف آر است .

منبع:فولادایران

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید