برای اولین بار در سال جاری اتفاق افتاد؛ نمودار بازدهی ماهانه بورس به زیر صفر رسید.

 برای اولین بار در سال جاری اتفاق افتاد؛ نمودار بازدهی ماهانه بورس به زیر صفر رسید.

امروز در نوبت معاملات صبح شاخص کل حدود 90 هزار واحد ریخت که این میزان ریزش معادل 4.7 درصد بود در همین روز پایین ترین رقم برای ارزش معاملات هم ثبت شد اما رکورد های منفی در یک شنبه ریزشی به این مقدار محدود نماند و بورس یک اولین منفی دیگر در سال جاری را ثبت کرد.

رنگ قرمز جلو بازدهی ماهانه بازار سهام

بورس تهران برای اولین بار در سال جاری یک رکورد منفی ثبت کرد بازدهی ماهانه یک روز نسبت به همان روز در ماه قبل منفی شد.در واقع نرخ رشد شاخص کل در معاملات امروز نه تنها نتوانست رشد کند بلکه در مقایسه با روز کاری در ماه قبل منفی شد تا برای اولین بار در سال جاری رنگ بازدهی ماهانه قرمز شود.

امروز شاخص بازار سهام تا سطح یک میلیون و 835 هزار 488 واحد پایین آمد که در مقایسه با روز گذشته 67 هزار واحد افت ثبت کرده است.

روند شاخص در سال جاری نشان می دهد در بررسی ماهانه بازدهی هر روز ماه جدید در مقایسه با همان روز(روزکاری)در ماه قبل هیچ زمانی نبوده که بازدهی شاخص کل منفی باشد.

اما امروز این اتفاق افتاد و رکورد افزایشی روزانه در هر ماه شکست زیرا شاخص کل در مقایسه با روز مشابه در ماه قبل 6 هزار 212 واحد پایین تر بسته شد و بازدهی روزانه شاخص کل به زیر صفر رسید.

26 مرداد نرخ بازدهی ماهانه شاخص بورس نسبت به 25 تیرماه ، برای 34 صدم درصد کاهش پیدا کرد که چنین افتی اولین بار در سال جاری به حساب می آید.

میلگرد

میلگرد

شاخص بازار سهام در یک ماه پیش یک میلیون و 840 هزار و 700 واحد بود که این میزان در امروز با 6 هزار و 212 واحد کاهش به یک میلیون و 835 هزار و 488 واحد تقلیل یافت.

روند شاخص بورس در ماه‌های قبل یک روند صعودی اکید را دنبال می‌کرد بطوریکه این میزان در تیر ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه تقریبا 3 برابر شده‌بود. اما اکنون نرخ رشد منفی شاخص بورس در 26 مردادماه نسبت به مشابه خود نزولی شده و ادامه این روند می تواند ماه مرداد را برای بورس تبدیل به وضعیت قرمز کند.