فولاد ۲۴ بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

بازار ورق چین در سرازیری

 بازار ورق چین در سرازیری

بازار منتظر کاهش تولید استان تانگشان که قطب فولادسازی چین است در زمستان می باشد و ظاهرا قرار است 18.59 میلیون تن از تولید فولاد این منطقه تا پایان زمستان در چین کاهش یابد.

آخرین قیمت ورق گرم صادراتی چین 5 تا 10 دلار هر تن افت قیمت هفتگی داشته 530 تا 535 دلار هر تن فوب ثبت شده است.

کاهش تولید فولاد چین موجب می شود بازار داخلی و صادراتی فولاد این کشور منتظر افت قیمت های بیشتری بماند.

منبع:فولاد ایران