بازار ورق چین در سرازیری

قیمت ورق گرم صادراتی چین اخیرا نزولی بوده است.

 بازار ورق چین در سرازیری

بازار منتظر کاهش تولید استان تانگشان که قطب فولادسازی چین است در زمستان می باشد و ظاهرا قرار است 18.59 میلیون تن از تولید فولاد این منطقه تا پایان زمستان در چین کاهش یابد.

آخرین قیمت ورق گرم صادراتی چین 5 تا 10 دلار هر تن افت قیمت هفتگی داشته 530 تا 535 دلار هر تن فوب ثبت شده است.

کاهش تولید فولاد چین موجب می شود بازار داخلی و صادراتی فولاد این کشور منتظر افت قیمت های بیشتری بماند.

منبع:فولاد ایران

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید