بازار ورق روسیه در چه حال است

با این که از 10 نوامبر در تولید ورق آرسلورمیتال قزاقستان به دلیل انفجار یک لوله گاز در این کارخانه اختلال ایجاد شده کاهش عرضه به روسیه کمکی به بهبود قیمت در بازار ورق آن نکرده و تقاضا هنوز کم است.

بازار ورق روسیه در چه حال است

بنابر گزارشات آخرین قیمت ورق گرم روسیه 587 تا 600 دلار هر تن تحویل مسکو با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده است. با این که از 10 نوامبر در تولید ورق آرسلورمیتال قزاقستان به دلیل انفجار یک لوله گاز در این کارخانه اختلال ایجاد شده کاهش عرضه به روسیه کمکی به بهبود قیمت در بازار ورق آن نکرده و تقاضا هنوز کم است.

در واقع بازار داخلی روسیه با کمبود موجودی ورق روبرو نیست و این اختلال در عرضه تاثیری بر قیمت ها نداشته است.

قابل ذکر است ورق گرم صادراتی سی آی اس450 تا 470 دلار هر تن فوب می باشد که اخیرا نزولی بوده است.

منبع:فولادایران

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید