بازار مقاطع صادراتی ترکیه در رکود

بازار صادرات میلگرد و مفتول ترکیه پس از تعطیلات سال نو هنوز در سکوت است و فعال نشده است.

بازار مقاطع صادراتی ترکیه در رکود

پس از تعطیلات سال نو، بازار صادرات میلگرد و مفتول ترکیه هنوز در سکوت است و فعال نشده است.

آخرین قیمت 3 دلار نسبت به قیمت پایانی دسامبر افت داشته میلگرد صادراتی ترکیه 445 تا 455 دلار هر تن فوب ثبت شده است و علی رغم افت قیمت در بازار خریداری نیست و شرایط هر روز بدتر می شود. در واقع خریداران هنوز در جو تعطیلات هستند و میلگرد و مفتول ترکیه طرفداری ندارد.

 

قابل ذکر است مفتول صادراتی ترکیه نیز از 485 تا 490 دلار به 480 تا 485 دلار هر تن فوب رسیده است.

منبع:ایفنا

×