بازار قراضه ترکیه فعلا در رونق

قیمت قراضه وارداتی در ترکیه باز هم بالا رفته قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 حدود 3 دلار رشد داشته به 336 دلار هر تن سی اف آر رسیده است.

بازار قراضه ترکیه فعلا در رونق

قیمت قراضه وارداتی در ترکیه باز هم بالا رفته قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 حدود 3 دلار رشد داشته به 336 دلار هر تن سی اف آر رسیده است.

در حالی که انتظار می رود قیمت به راحتی 340 دلار هر تن سی اف آر نیز شود. قیمت درخواستی خریداران ترک نیز 330 تا 334 دلار شنیده شده است. اخیرا قراضه سنگین 10-90 روسیه نیز در 336 دلار هر تن سی اف آر به ترکیه فروخته شده است.

هنوز کارخانه های زیادی برای رفع نیاز روزانه خود باید قراضه خریداری کنند و عرضه نیز محدودیت هایی دارد از این رو بازار رو به بالا خواهد ماند.

منبع:فولاد ایران

دیدگاه ها