بازار فولاد ترکیه در رکود، به تعطیلات می رود

ترکیه در حالی خود را برای ورود به سال 2019 آماده می کند که صنعت فولاد آن وضعیت مطلوبی ندارد. تولید کننده های مقاطع در حال کاهش تولیدند چون بازار داخلی در رکود است و فروش صادراتی محدود می باشد. از طرفی در تلاشند قیمت بیلت و قراضه را پایین تر بیاورند. بازار ورق آن وضعیت بهتری دارد که بیشتر به دلیل صادرات به اروپاست. فعالان بازار در انتظارن در ژانویه قیمت ها ارزان تر شود.

بازار فولاد ترکیه در رکود، به تعطیلات می رود

ترکیه در حالی خود را برای ورود به سال 2019 آماده می کند که صنعت فولاد آن وضعیت مطلوبی ندارد. تولید کننده های مقاطع در حال کاهش تولیدند چون بازار داخلی در رکود است و فروش صادراتی محدود می باشد. از طرفی در تلاشند قیمت بیلت و قراضه را پایین تر بیاورند. بازار ورق آن وضعیت بهتری دارد که بیشتر به دلیل صادرات به اروپاست. فعالان بازار در انتظارن در ژانویه قیمت ها ارزان تر شود.

میلگرد صادراتی ترکیه 460 تا 465 دلار هر تن فوب است و امکان معامله در 450 تا 455 دلار هر تن فوب نیز وجود دارد. در بازار داخلی نیز میلگرد 445 تا 460 دلار هر تن درب کارخانه است. در این بین بیلت وارداتی نیز در ترکیه 400 تا 405 دلار هر تن سی اف آر است. البته عرضه کننده های سی آی اس سعی دارند قیمت را در 415 تا 420 دلار هر تن سی اف آر در ثبات نگه دارند. بیلت صادراتی ترکیه نیز 5 تا 10 دلار افت داشته 425 تا 435 دلار هر تن فوب شده است. با توجه به میلگرد 450 دلاری کسی حاضر نیست در این قیمت خرید کند.

ورق گرم نیز از 500 تا 505 دلار به 495 تا 498 دلار هر تن درب کارخانه رسیده است. قیمت پیشنهادی صادراتی نیز 480 تا 495 دلار هر تن فوب است. پیش بینی شده قیمت فولاد در ترکیه یا در ثبات بماند یا هفته های آتی کمی ارزان تر شود. البته برخی انتظار بهبود قیمت های موقتی نیز دارند.

منبع:فولادایران

دیدگاه ها