بازار بیلت ترکیه در سرازیری

اخیرا بازار بیلت ترکیه نیز در راستای رکود بازار قراضه و میلگرد و کمبود تقاضا تحت فشار بوده است.

بازار بیلت ترکیه در سرازیری

عرضه کننده های سی آی اس قیمت پیشنهادی بیلت به ترکیه را از 470 تا 475 دلار به 465 تا 475 دلار هر تن سی اف آر ترکیه کاهش داده اند ولی خریداران در ترکیه تمایلی به معامله نشان ندادند چرا که قیمت های رقابتی تری در بازار داخلی موجود است.

در بازار صادرات ترکیه نیز فعالیت زیادی دیده نمی شود ولی هفته گذشته به افریقا در 455 تا 465 دلار هر تن فوب بیلت فروخته شد. در بازار داخلی ترکیه نیز بیلت از 460 تا 470 دلار به 450 تا 460 دلار هر تن درب کارخانه رسیده است.

در همه بازارهای فولادی نوسان قیمت مشاهده می شود از این رو بعید به نظر می رسد بازار بیلت ترکیه هم در آینده نزدیک بهبودی داشته باشد.

منبع:ایفنا

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید