انتظار افت قیمت قراضه در ژانویه

انتظار افت قیمت قراضه ترکیه در ماه ژانویه با توجه به گردش بازار به سمت خریداران بجای فروشندگان!

انتظار افت قیمت قراضه در ژانویه

فولادسازان ترکیه در ماه آینده %35 از تولید خود میکاهند که این رقم در مورد واحدهای کوره قوس 40% خواهد بود! این موضوع ناشی از تقاضای ضعیف میلگرد و محصولات فولادی در ترکیه و بازارهای جهانی بوده و شرایط را برای کاهش قیمت قراضه در ماه آینده فراهم می آورد

ترکیه وارد کننده عمده قراضه دنیا است.

منبع:پلتس/کامودیتی

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید