افزایش صادرات فولاد ترکیه

افزایش صادرات فولاد ترکیه

آمار انجمن تولید کنندگان فولاد ترکیه نشان می دهد بین ژانویه تا نوامبر سال جاری این کشور حدود 19 میلیون تن فولاد صادر کرده که 19.8 درصد رشد سالانه داشته است. در واقع میزان صادرات این 11 ماه به اهداف اولیه سال 2018 نزدیک شده است.

صادرکننده ها در ترکیه به دنبال افزایش فعالیت در بازار جنوب شرق آسیا،امریکای جنوبی و غرب افریقا هستند. انتظار می رود صادرات فولاد ترکیه در سال 2019 نیز صعودی باشد.

منبع:ایفنا