چت

افزایش تولید فولاد چین در سال ۲۰۱۸

براساس جدیدترین آمار انتشار یافته دیروز ۱۰ دسامبر توسط مؤسسه برنامه ریزی و تحقیقات صنعت متالورژی چین ، تولید فولاد خام این کشور در سال ۲۰۱۸ به رکورد تازه ۹۲۳ میلیون تن دست یافته که افزایشی ۱۱ درصدی دارد اما تولید سال آینده با 2/5 درصد کاهش به ۹۰۰ میلیون تن خواهد رسید

افزایش تولید فولاد چین در سال ۲۰۱۸

براساس جدیدترین آمار انتشار یافته دیروز ۱۰ دسامبر توسط مؤسسه برنامه ریزی و تحقیقات صنعت متالورژی چین ، تولید فولاد خام این کشور در سال ۲۰۱۸ به رکورد تازه ۹۲۳ میلیون تن دست یافته که افزایشی ۱۱ درصدی دارد اما تولید سال آینده با 2/5 درصد کاهش به ۹۰۰ میلیون تن خواهد رسید. در این گزارش آمده که تقاضا در چین هم بیش از ۱۲ درصد رشد داشته اما پیش بینی شده در سال آینده میزان تقاضا 2/4 درصد کاهش یابد .

براساس اطلاعات اداره ملی آمار چین تولید فولاد خام این کشور در فاصله ماههای ژانویه تا اکتبر ۹۱۸ میلیون تن بوده که آن هم نسبت به تولید ۹۰۳ میلیون تن سال ۲۰۱۷ افزایشی نزدیک به ۲ درصد را نشان می دهد. این تفاوت آمار مؤسسه متالورژی چین و اداره آمار این کشور به در نظر گرفتن تولید توسط کوره های القائی بر می گردد که در سال ۲۰۱۷ غیرقانونی اعلام شده است و برخی فعالان بازار عقیده دارند که اداره آمار چین تولید توسط این کوره ها را هم در آمار خود محاسبه کرده است .

منبع:معدن24

دیدگاه ها
×