افت قیمت میلگرد عراق

افت قیمت میلگرد عراق

بازار میلگرد عراق جوی منفی دارد که به دلیل رکود بازار جهانی قراضه و بیلت است. پس از تعطیلات عید فطر هم هنوز بازار میلگرد عراق رونق پیدا نکرده است. میلگرد اوکراین برای حمل جولای 570 دلار هر تن سی پی تی بغداد است که 10 دلار دو هفته اخیر افت داشته است. خریداراها به شدت محتاطند و عجله ای برای معامله نشان نمی دهند چون بازار نزولی به نظر می رسد.

از طرفی تجار نگران نارامی های خلیج فارس هستند. هزینه بیمه به دلیل این تنش های سیاسی منطقه رشد شدید خواهد داشت. از این رو همه محموله هایی که با کشتی حمل می شوند گران تر خواهند شد.

میلگرد ترکیه هم 10 دلار پس از تعطیلات عید فطر افت داشته 520 دلار هر تن سی پی تی ابریل شده است.

علی رغم روند نزولی بازار واردات میلگرد عراق، قیمت میلگرد ایران که همیشه پایین ترین قیمت بوده در این دو هفته 20 دلار رشد داشته 400 دلار هر تن سی پی تی سلیمانیه برای حمل ژوئن و جولای شد. البته محموله های کوچکی خریداری شد.

منبع:فولاد ایران

×