ادامه کاهش قیمت فولاد

اخذ تعهد‌های صادراتی از فولاد‌سازان و بازگشت ارز با قیمت‌های بالاتر از نرخ واقعی صادرات باعث‌شده تا صادرات فولاد در دو‌ماه گذشته کاهش پیدا کند.

ادامه کاهش قیمت فولاد

اخذ تعهد‌های صادراتی از فولاد‌سازان و بازگشت ارز با قیمت‌های بالاتر از نرخ واقعی صادرات باعث‌شده تا صادرات فولاد در دو‌ماه گذشته کاهش پیدا کند.

از این‌رو مازاد تولید روانه بازار داخلی شده و افزایش عرضه موجب کاهش قیمت فولاد شده است. به نظر می‌آید تا موانع صادراتی مرتفع نشود، قیمت‌ها به ثبات نرسند.

منبع:دنیای اقتصاد

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید