اختلالات احتمالی در تولید سنگ آهن برزیل

اختلالات احتمالی در تولید سنگ آهن برزیل

به دنبال حوادث اخیر، با کاهش تولید شرکت معدنی واله حدود 8 میلیون تن از عرضه سنگ آهن کشور برزیل سال جاری میلادی با خطر روبروست. این چنین اختلالی در عرضه در نتیجه مقررات جدید دولتی برزیل خواهد بود که استفاده از سد های باطله بالادستی را برای معادن به کل ممنوع کرده است. بر اساس مقررات جدید شرکت هایی که ساختار این چنینی دارند تا آگوست 2023 فرصت دارند تا به طور کامل سد های فعال و غیر فعال را به طور کلی از خط تولید خارج کنند.

همچنین شنیده شده شرکت واله امسال 50 میلیون تن از برآوردهای قبلی تولید کمتری خواهد داشت. این کاهش تولید فقط به دلیل فاجعه ماه ژانویه سد یکی از معادن آن نیست بلکه پس از آن اعلام کرده تا سال 2022 همه 10 سد مشابه خود را از زنجیره تولید خارج می کند. حال برخی معتقدند با اضافه شدن این 8 میلیون تن کسری اضافی به میزان کاهش عرضه احتمالی، قیمت سنگ آهن تا 90 دلار برسد. چنین قیمتی در بازار موجب افزایش قدرت رقابت قراضه و دیگر مواد اولیه ارزان تر نیز می شود.

برآورد شده بین سال های 2019 تا 2028 تولید جهانی سنگ آهن رشد آرامی داشته باشد و میانگین رشد سالانه 0.2 درصد خواهد بود. در حالی که بین سال های 2009 تا 2018 این رقم رشد سالانه 4.5 درصد بوده است.

منبع:فولادایران